bocs matsis cwmni Glyndŵr a'i Feibion

Bocs Matsis Glyndŵr a'i Feibion

Pris arferol £3

Disgrifiad

Ddiwedd y saithdegau, dechreuodd cwmni bach o Gymru werthu matsis diogelwch. Does neb yn siŵr pwy ddechreuodd y cwmni na beth ddigwyddodd i'r cwmni yn y pen draw, ond mae un peth yn sicr; mae rhywun yn rhywle'n gwybod.

Yn ddiweddar, cafodd rhai o focsys matsis unigryw y cwmni eu darganfod mewn beudy diarffordd yng nghefn gwlad Cymru. Yn ffodus i ti, mae'r Carw Piws wedi llwyddo i gael gafael ar rai ohonyn nhw!

Mynna dy ddarn ymfflamychol o hanes!

Gwybodaeth Postio