Bathodyn Seren yr Wythnos

Bathodyn Seren yr Wythnos

Pris arferol £1

Disgrifiad

Os oeddet ti'n ddrwg yn yr ysgol ac heb gael y fraint o fod yn seren yr wythnos, pryna'r bathodyn yma i wneud i dy hunan deimlo'n well. Dwyt ti byth yn rhy hen i fod yn seren!

Gwybodaeth Postio