Poster Mawr yr Eisteddfod - Carw Piws

Poster Mawr yr Eisteddfod

Pris arferol £10

Disgrifiad

Wyt ti'n cofio pa flwyddyn nes di aros yn Maes B am y tro cyntaf? Faint o weithiau mae'r Eisteddfod wedi bod i'r Bala? Neu yn pa Eisteddfod(au) nes di gysgu ar lawr y Gorlan yn lle dy babell?

Os yw dy deulu di yn debyg i deulu'r Carw Piws, ti siŵr o fod wedi bod yn rhan o sawl trafodaeth am ble mae'r Eisteddfod wedi bod a pryd?! Wel, dyma'r poster perffaith i roi diwedd ar y dadlau!

Poster o Gymru ar ffurf map o'r Maes sy'n rhestru'r Eisteddfodau Cenedlaethol swyddogol ar hyd y degawdau.

Gwybodaeth Postio