Poster Matsis Glyndŵr

Pris arferol £10

Disgrifiad

Ddiwedd y saithdegau, dechreuodd cwmni bach o Gymru werthu matsis diogelwch. Does neb yn siŵr pwy ddechreuodd y cwmni na beth ddigwyddodd i'r cwmni yn y pen draw, ond mae un peth yn sicr; mae rhywun yn rhywle'n gwybod.

Dyma atgynhyrchiad o hysbyseb cellweirus cwmni ffuglennol Matsis Glyndŵr a'i Feibion a ymddangosodd yn y cylchgrawn cenedlaetholgar 'Cynnal y Fflam' (rhifyn haf 1979).  

Mynna dy ddarn 'ymfflamychol' o hanes! 😉 (Clicia ar y tab 'Gwybodaeth')

Gwybodaeth Postio