poster ara deg bys pryfyn cymraeg

Poster Ara' Deg

Pris arferol £10

Disgrifiad

Mae pawb yn gwybod mai Cymraeg yw iaith y nefoedd - iaith sanctaidd, iaith bur, iaith barchus...wedi dweud hynny, mae gyda ni rai dywediadau budur ond gwerth chweil yn Gymraeg! Wyt tîn nabod rhywun sy'n defnyddio'r dywediad yma?!

Y poster 'keep calm and carry on' delfrydol - heb y goron brydeinig, ond llun bys a gwybedyn/pryfyn...??

Gwybodaeth Postio