Telerau ac Amodau Tocynnau Anrheg y Carw Piws

  1. Mae cwponau'r carw piws i'w defnyddio ar wefan y Carw Piws (www.carwpiws.cymru) yn unig
  2. Ni ellir cyfnewid cwponau am arian parod
  3. Ni ellir defnyddio cwpon ar y cyd ag unrhyw gynnig neu god arall
  4. Rhaid defnyddio holl werth y cwpon mewn un pryniant - ni fydd unrhyw swm sydd heb ei wario yn cael ei ad-dalu
  5. Ni fydd unrhyw gwpon sy'n cael ei ddwyn, sy'n mynd ar goll neu sy'n cael ei ddefnyddio heb awdurdod yn cael ei ailgyflenwi
  6. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg
  7. Rhaid defnyddio cwponau o fewn 12 mis i'r dyddiad prynu
  8. Drwy brynu, derbyn neu ddefnyddio'r cwpon rwyt ti'n derbyn yr amodau a thelerau yma.