Polisi Cwcis y Carw Piws

 BETH YW CWCIS?   
Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu gosod ar dy gyfrifiadur, dy ffôn neu dy lechen gan wefannau pan fyddi di'n ymweld â nhw. Maen nhw'n cael eu defnyddio'n helaeth er mwyn sicrhau bod gwefannau'n gweithio'n fwy effeithlon, ac i ddarparu gwybodaeth ddi-enw i berchnogion y safle. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio'n gwefan, gallwn wneud gwelliannau er mwyn gwneud y safle'n haws i'w ddefnyddio.

RHEOLI CWCIS
Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn rhoi rhywfaint o reolaeth i ti dros y cwcis sy'n cael eu gosod ar dy gyfrifiadur drwy osodiadau dy borwr gwe. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, a sut i'w rheoli a'u dileu, cer i wefan AllAboutCookies (www.allaboutcookies.org).

PA GWCIS SY'N CAEL EU DEFNYDDIO AC I BA DDIBEN
Mae ein gwefan yn cael ei chadw ar weinydd Shopify Inc. Nhw sy’n darparu’r llwyfan e-fasnachu angenrheidiol er mwyn i ni werthu cynnyrch a gwasanaethau i ti. Mae polisi cwcis llawn Shopify i’w weld yma.

Mae rhai o’r cwcis sy’n cael eu defnyddio yn angenrheidiol er mwyn dy alluogi di i bori ein gwefan, i ddefnyddio nodweddion y wefan ac i gael mynediad at ardaloedd diogel ar y wefan (fel y tudalennau talu).

CWCIS ANGENRHEIDIOL

Enw

Diben

_ab

Cael eu defnyddio at ddibenion rhoi mynediad i weinyddwyr.

_orig_referrer

Cael eu defnyddio at ddibenion y fasged siopa.

_secure_session_id

Cael eu defnyddio at ddibenion pori drwy’r siop.

Cart

Cael eu defnyddio at ddibenion y fasged siopa.

cart_sig

Cael eu defnyddio at ddibenion y broses o dalu am gynnyrch.

cart_ts

Cael eu defnyddio at ddibenion y broses o dalu am gynnyrch.

checkout_token

Cael eu defnyddio at ddibenion y broses o dalu am gynnyrch.

Secret

Cael eu defnyddio at ddibenion y broses o dalu am gynnyrch.

Secure_customer_sig

Cael eu defnyddio at ddibenion mewngofnodi i gwsmeriaid.

storefront_digest

Cael eu defnyddio at ddibenion mewngofnodi i gwsmeriaid.

CWCIS TRACIO A DADANSODDI

Enw

Diben

_landing_page

Tracio tudalennau glanio.

_orig_referrer

Tracio tudalennau glanio.

_s

Dadansoddi Shopify.

_shopify_fs

Dadansoddi Shopify.

_shopify_s

Dadansoddi Shopify.

_shopify_sa_t

Dadansoddi Shopify at ddibenion marchnata a chyfeirio.

_shopify_uniq

Dadansoddi Shopify.

_shopify_y

Dadansoddi Shopify.

_y

Dadansoddi Shopify.

ab_test_3190590030

Dadansoddi Shopify.

cart_sig

Dadansoddi Shopify.

ki_r

Dadansoddi Shopify.


TRYDYDD PARTÏON
Yn ogystal, rydyn ni’n defnyddio cynnyrch a thagiau gan y trydydd partïon canlynol, a all hefyd osod cwcis:

Trydydd parti

Disgrifiad

Polisi Preifatrwydd

Google Analytics

Rydyn ni’n defnyddio Google Analytics i fesur sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio gyda’n gwefan.

https://policies.google.com/privacy

azurewebsites.net

Rydyn ni’n defnyddio azurewebsites.net i fesur sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio gyda’n gwefan.

http://www.codeinero.net/add-to-cart-checkout-booster-pro-privacy-policy.html


LINCS I WEFANNAU ERAILL
O dro i dro byddwn yn creu lincs sy'n dy anfon at wefannau eraill. Dylet gyfeirio at bolisïau cwcis a phreifatrwydd y safleoedd dan sylw i gael rhagor o wybodaeth.

 

CYDSYNIO ÂR CYTUNDEB YMA
Drwy glicio’r botwm ‘Dwi’n deall’ ar waelod y dudalen rwyt ti’n rhoi caniatâd i ni gasglu a defnyddio’r wybodaeth fel a nodwyd uchod. Os byddwn yn penderfynu newid ein polisi preifatrwydd byddwn yn diweddaru’r polisi yma fel dy fod yn ymwybodol o ba wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu, sut rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth ac at ba ddiben y byddwn ni’n ei defnyddio.

Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 2021