cymdeithas yr iaith nid yw cymru ar werth bathodyn carw piws ty haf meibion glyndwr
Bathodyn Pin Nid yw Cymru ar Werth
Bathodyn Pin Nid yw Cymru ar Werth

Bathodyn Pin Nid yw Cymru ar Werth

Pris arferol £7

Disgrifiad

Yn ôl adroddiad gan Shelter Cymru, mae'r argyfwng tai yn effeithio ar un ymhob tri ohonon ni - o'n dinasoedd i'n pentrefi bach gwledig. 

Mae hon yn broblem sydd wedi bod gyda ni ers degawdau, ac mae mudiadau fel Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn galw am Ddeddf Eiddo ers blynyddoedd maith. Mae'r broblem wedi dod yn fwy amlwg fyth yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i ysgolion gau a phentrefi a chymunedau farw ar eu traed - a hynny'n aml mewn ardaloedd lle roedd y Gymraeg ar ei chryfaf.

Tai gwag sy'n lladd cymunedau. Gwisga'r bathodyn yma i ddangos yn glir bod Cymru ddim ar werth! 

Gwybodaeth Postio